Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.(QS-Al Imran - 85) Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (QS-Alma'idah 50-51) Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS-Al Baqarah 256 - 257

Minggu, 27 Desember 2009

Kumpulan Kata-Kata Mutiara Cinta dan Pernikahan

Jika anda menikah, anda akan menyesal. Tetapi jika anda tidak menikah, anda akanlebih menyesal lagi
Pernikahan adalah suatu undian lotere, dimana lelaki mempertaruhkan kemerdekaannya, dan wanita mempertaruhkan keberuntungannya
Tentang “Pernikahan, Pria & Wanita”

1. Orang yang membujang adalah orang yang belum menemukan
penghibur duka dan dia baru memperolehnya dengan perkawinan.

2. Suami adalah orang yang mencari kebahagiaan hidup dengan menghilangkan sebagian
kemerdekaannya.

3. Wanita menghadapi banyak permasalahan; sebagian teratasi dengan kawin dan sebagian yang
lain teratasi setelah ia masuk liang kubur.

4. Mata yang paling indah tetapi juga harus diwaspadai adalah mata kaum wanita.

5. Jangan menyalahkan perasaan istri anda karena perasaannya yang terbaik ialah ketika ia
menerima anda sebagai suami.

6. Perawan tua ialah wanita yang kehilangan kesempatan menyusahkan seorang pria.

7. Yang diinginkan seorang gadis dari dunia ini hanyalah seorang suami, dan apabila ia sudah
memperolehnya, ia menginginkan segala-galanya.

8. Wanita bisa memaafkan suatu pengkhianatan suaminya, tetapi dia tidak bisa melupakannya.

9. Kecantikan wanita tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan akhlak dan
perilakunya.

10. Sebelum kawin, wanita hafal seluruh jawaban dan sesudah kawin, ia hafal seluruh
pertanyaan.

11. Barangsiapa mengawini wanita karena hartanya, maka dia telah menjual kemerdekaannya.

12. Wanita adalah bintang dan pelita bagi pria. Tanpa pelita, pria bermalam dalam kegelapan.

13. Wanita lebih cepat daripada pria dalam menangis dan dalam mengingat peristiwa yang
menyebabkan dia menangis.

14. Wanita tertawa bila ia mampu dan menangis apabila ia menginginkansesuatu.

15. Sirnalah kebahagiaan seorang wanita jika ia tidak mampu menjadikansuaminya kawan yang
termulia.

16. Wanita sangat berlebihan dalam mencintai dan membenci, dan tidakmengenal
pertengahannya.

17. Wanita selalu tergolong manusia halus dan lembut sampai saat diakawin.

18. Tidak mungkin seorang pria hidup berbahagia tanpa didampingi olehistri yang mulia.

19. Wanita hidup untuk berbahagia dengan cinta, sementara pria mencintai untuk hidup
berbahagia.

20. Kejeniusan wanita terletak di dalam hatinya.

21. Seorang wanita yang bijaksana menambahkan gula pada kalimatnya setiap kali berbicara

denga suaminya, dan mengurangi garam pada ucapan suaminya.

22. Cincin kawin adalah cincin termahal di dunia, sebab mengharuskan pemberinya mencicil
harganya setiap bulan tanpa henti.

23. Sesungguhnya tidak ada wanita yang sangat cantik, yang ada ialah kaum pria yang sangat
lemah bila berhadapan dengan kecantikan.

24. Bagi pria, yang terakhir kali mati ialah jantungnya dan bagi wanita adalah lidahnya.

25. Wanita tidak diciptakan untuk dikagumi semua pria tetapi sebagai sumber kebahagiaan
seorang suami.

26. Pada waktu bertunangan, lelaki banyak berbicara dan perempuan mendengarkan. Pada saat
perkawinan, perempuan berbicara dan pengantin lelaki mendengarkan. Sesudah perkawinan,
suami dan istri banyak berbicara dan para tetangga mendengarkan.

27. Setiap wanita mempunyai dua mata. Adapun wanita yang cemburu berlebihan mempunyai
tiga mata. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri dan yang ketiga diarahkan kepada
suami.

28. Wanita pada umumnya takut akan tiga hal : tikus, munculnya uban dan wanita-wanita cantik
yang menjadi saingannya.

29. Istri yang bersikap jujur dan setia kepada suami meringankan setengah beban kehidupan
suaminya.

30. Seorang wanita menghadapi kesulitan apabila ia berada diantara pria yang dicintainya dan
yang mencintainya.

3 komentar:

Boleh coment untuk spa saja, Berikan keritik dan saran ........!!!

Get snow effect
Template by : Mu'mand Trick N' Tips Computer.com